#Sever 1#Sever 2
Anh hàng xóm mắc mưu cô gái trẻ khi sang sửa hộ bóng đèn

Anh hàng xóm mắc mưu cô gái trẻ khi sang sửa hộ bóng đèn

Nội dung phim

Vừa mới chuyển đến khu trung cư này sinh sống mình đã cảm nhận rằng đây là một trong những nơi mà đáng sống, thực sự mình nhìn thấy điều đó khi nhìn thấy cô gái cạnh nhà mình mà có thể nói đó là em hàng xóm này nhìn cũng tươi đấy chứ nó có vẻ cũng thích mình thì phải vì nhiều lúc mình cảm thấy nó còn cố tạo ra cách để được gặp mình trò chuyện với mình nữa cơ và mình cũng thích điều đó, hôm trước con em nó còn đến nhà mình nhờ mình sửa hộ bóng đèn nữa cơ thực sự mình cũng cảm thấy thích với điều đó và đương nhiên mình thích những gì em đã đưa đến

Diễn viên tham gia phim

N/A